Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
POWTÓRKI

  ---> Psychologia uczenia się <---


 klp.pl  

lekcjapolskego.pl  

Jak się uczyć do matury  

Projekt język polski w szkole ponadpodstawowej   

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW 

 


 „Repetitio est mater studiorum”

[sentencja łacińska]

„Powtarzanie jest matką nauki”

 

Zwroty i wyrażenia łacińskie.pdf  - warto je zapamiętać

   

 Powtórki - nie tylko przed maturą

 

  


 

Olga Tokarczuk

 

 

Nie zapomnij o GIMNAZJUM!

Należy pamiętać, że na egzaminie maturalnym sprawdzane są treści z 12 lat nauczania. Nieznajomość na przykład lektury z poziomu gimnazjum, podstaw gramatyki lub nauki o języku może rzutować na uzyskaną ocenę  

 

 

Polscy Nobliści w dziedzinie literatury

ZAPAMIĘTAJ!

Tekst kultury to: obraz, film, rzeźba, plakat, piosenka, opera, utwór muzyki klsycznej, fresk, grafika, dzieło architektoniczne, exlibris, reklama... itd. oraz tekst literatury pięknej (również gatunki synkretyczne i z pogranicza publicystyki) - wiersz liryczny, powieść, nowela, dramat właśiwy, esej, felieton, reportaż... etc. Tekstem kultury może być nawet miasto lub kraj.

Wyróżniamy następujące teksty kultury:

  • pisane (np. artykuł prasowy, esej, powieść, wiersz, dramat, felieton...),
  • wizualne (np. fotografia, obraz, rzeźba, mural, graffiti, plakat, instalacja, reklama),
  • audialne (np. utwór instrumentalny, piosenka, audycja radiowa),
  • wirtualne (np. gra komputerowa, blog, hipertekst),
  • audiowizualne (np. film, teledysk, program telewizyjny, happening, reklama)

   

       

 

   

 W górę