Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
UMIEJĘTNOŚCI

           Korzystaj z linków po prawej stronie -------->>>

To nowa witryna w naszym Serwisie polonistycznym

Ćwicz umiejętności potrzebne na maturze

 Naucz się pisać streszczenie (logiczne) tekstu [jest corocznie w I cz. matury pisemnej!]

Zastanów się nad konstrukcją tematów wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawka, wypowiedź interpretująca z tezą itp... ) 

Spójność wypowiedzi i Spójność lokalna - to „pięta Achillesa” ponad 50% uczniów!

Zasady dotyczące tekstów w języku polskim (Przewodnik redakcyjny języków U.E.)

Tekst kultury to: obraz, film, rzeźba, plakat, piosenka, opera, utwór muzyki klsycznej, fresk, grafika, dzieło architektoniczne itd. oraz tekst literatury pięknej (wiersz, proza, dramat, esej, reportaż etc.)


Wyróżniamy następujące teksty kultury:

  • pisane (np. artykuł prasowy, esej, powieść, wiersz, dramat, felieton...),
  • wizualne (np. fotografia, obraz, rzeźba, mural, graffiti, plakat, instalacja, reklama),
  • audialne (np. utwór instrumentalny, piosenka, audycja radiowa),
  • wirtualne (np. gra komputerowa, blog, hipertekst),
  • audiowizualne (np. film, teledysk, program telewizyjny, happening, reklama)

 

 

 

 

W górę