Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
MATURA z j. pol. · Matura to też FORMALNOŚCI

 

Korzystaj z linków na górze i po prawej stronie -------->

Matura to też formalności

Podczas egzaminu dojrzałości najważniejsze jest Wasza wiedza. Ale warto też znać maturalne procedury. Bez nich możecie zostać niespodziewanie „wykluczeni z gry”.

W dniu egzaminu z języka polskiego:

1. Pamiętaj o zabraniu: dowodu osobistego, jednego lub dwóch piszących długopisów z czarnym tuszem. Korzystanie z innych materiałów jest zabronione.

2. Jeśli zgubiłeś dowód osobisty np. dzień przed maturą, weź paszport bądź inny dokument z aktualnym zdjęciem.

3. Musisz być punktualny i stawić się na godzinę, na którą został wyznaczony egzamin. W przypadku egzaminu pisemnego, po rozdaniu uczniom arkuszy egzaminacyjnych nie będziesz wpuszczony do sali, chyba że – w uzasadnionych sytuacjach – szef zespołu egzaminacyjnego pozwoli Ci dołączyć do pozostałych uczniów. Jednak zmarnowany czas będzie działał na Twoją niekorzyść, bo swoją pracę musisz skończyć o tej samej porze, co inni zdający.

4. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny, nie możesz wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonu komórkowego. Złamanie tego zakazu grozi unieważnieniem egzaminu.

3. Sprawdź, czy liczba stron i zadań w arkuszu jest zgodna z instrukcją na jego pierwszej stronie.

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

5. Przenieś odpowiedzi zapisane w brudnopisie we właściwe miejsce przy każdym zadaniu. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

6. Na pisemnej maturze z języka polskiego - zgodnie z przepisami - możesz korzystać ze Słownika ortograficznego oraz Słownika języka polskiego. Słowniki znajdują się na stole - najczęściej w pobliżu komisji egzaminacyjnej.

I pamiętajcie: niezdanie albo nieprzystąpienie do jednego z ustnych lub pisemnych egzaminów nie niweczy Waszych wysiłków i nie stanowi przeszkody w zdawaniu matury z pozostałych przedmiotów.

---> Polscy Nobliści w dziedzinie literatury <---

Czytanie literatury pięknej:

 • wzbogaca zasób słownictwa
 • poprawia pamięć
 • zapewnia poznanie najciekawszych ludzi, jacy żyli i żyją na naszej planecie ;)
 • eliminuje stres i rozwija wyobraźnię
 • pozwala nabywać umiejętność lepszego rozumienia siebie i innych
 • kształtuje analityczne i syntetyczne myślenie
 • rozwija niezależny światopogląd
 • uczy krytycznie myśleć
 • kształtuje charakter
 • podnosi kwalifikacje zawodowe
 • rozwija talent oratorski
 • jest lekarstwem na obojętnośc Wszechświata ;)
 • jest panaceum na niemotę ludzkich serc i dusz (na szczęście niektórzy znają i rozumieją więcej niż 600 słów oraz piszą swą maturę powyżej 300 słów... :(


Summa summarum:

Czytając książki wzbogacasz swe człowieczeństwo, albowiem - jak mawiał Sokrates - „Bydlęcym [bezrozumnym] życiem człowiekowi nie warto żyć!” ;)

Tak! - Sokrates używa BRUTALIZMU JĘZYKOWEGO. Mówił, co myślał. Niestety, zwykli „zjadacze chleba” bardzo tego nie lubią. Prawda ich w oczy kole. Wolą żyć w bezpiecznym kłamstwie i pieścić swe złudzenia - zwłaszcza te na własny temat...
Ateńczycy osądzili Sokratesa surowo i niesprawiedliwie; uwięzili starca i otruli cykutą. Po jakimś czasie postawili mu pomnik... ze złota... :( [Ateńczycy chyba kłamali, że ze złota. Tylko zapewne pozłocili brąz... :P]