Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
POWTÓRKI · Style języka i Funkcje języka

 To jest na każnej maturze od kilku lat!

    

 Nie myl funkcji języka (funkcji wypowiedzi) ze stylami języka [stylami funkcjonalnymi]! To dwa  różne zagadnienia!

Zapamiętaj też - funkcja poetycka języka niekiedy nazywana jest funkcją artystyczną lub estetyczną  (języka).

 

Funkcje jezyka (funkcje wypowiedzi).jpg   

Style języka Funkcje języka Z ćwiczeniami.pdf - dobra powtórka i ćwiczenia przed maturą!  Dwa różne zagadnienia w jednym pliku. Często potrzebne na maturze.

 

 Co musisz wiedzieć o funkcjach języka (videoblog) - LINK 1  

Style użytkowe ( Style języka) współczesnej polszczyzny (videoblog) - LINK 2 

 Artykuł o funkcjach języka. Użyteczny.

 

W górę