Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
Zmiany na maturze 2021

 

Dokument oficjalny: Matura polski 2021.pdf

 

Zmiany na egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2021 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2021 roku zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • Egzamin maturalny, podobnie jak w poprzednim roku, zostanie przeprowadzony tylko w części pisemnej. W 2021 roku część ustna egzaminu z języka polskiego będzie nieobowiązkowa. Będą mogli do niej przystąpić absolwenci, którzy potrzebują wyników z części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię wyższą.
  • Matura zostanie przeprowadzona wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne – zawierające okrojony zakres wymagań podstawy programowej – znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 roku.
  • Na maturze z języka polskiego jako przedmiocie obowiązkowym zdający otrzyma trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
  • Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

 

Jeszcze raz - praktycznie:

1. Po pierwsze - nie ma obowiązkowego egzaminu ustnego. Mogą do niego przystąpić osoby chętne, jeśli np. mają punktowany egzamin ustny w rekrutacji na studia.

2. Muszą zdawać maturę ustną także osoby, które przystępują do tzw. „matury po latach” - dla takich osób nic się nie zmienia i egzamin wygląda jak w poprzednich latach - nie ma więc ograniczenia podstawy programowej oraz trzeba zdawać egzamin ustny.

3. Czytanie ze zrozumieniem to nadal 20 punktów, a wypracowanie 50 punktów (suma: 70 p.)

4. Ograniczono ilość zagadnień językowych i gramatycznych w podstawie programowej,
które jednak są przydatne w części czytania ze zrozumieniem [cz. I matury pisemnej, 2 teksty].

4. Najważniejsza zmiana - rozprawka. Będzie możliwy do wyboru trzeci temat, w którym będzie można się odnieść do dowolnej, wybranej przez siebie lektury z kanonu lektur, o ile ta lektura porusza problematykę z tematu tej rozprawki. To już jest bardzo duże ułatwienie, ale NIE OZNACZA TO, że nie musisz w ogóle znać lektur. Wręcz przeciwnie - osoby, które jak najlepiej znają cały kanon lektur i ich problematykę, będą miały tutaj najłatwiej, bo błyskawicznie będą w stanie skojarzyć jakie lektury poruszają zadaną w temacie rozprawki problematykę.

 

W górę