Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
Polscy Nobliści

10 października 2019 r. 

Olga Tokarczuk
została laureatką literackiej Nagrody Nobla za rok 2018

To historyczny moment dla polskiej kultury

Olga Tokarczuk została nagrodzona za rok 2018. Wraz z nią laureatem – za rok 2019 – został austriacki pisarz Peter Handke. Po skandalach, które nadszarpnęły dobre imię Akademii Szwedzkiej, nagrody za poprzedni rok nie przyznano. To właśnie z tego powodu w tym roku przyznano dwie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Najbardziej znane powieści Olgi Tokarczuk: Podróż ludzi Księgi (1993), Prawiek i inne czasy (1996), Bieguni (2007), Księgi Jakubowe (2015)Wcześniejsi polscy Nobliści w dziedzinie literatury:

  • Henryk Sienkiewicz (1905) – za całokształt twórczości

  • Stanisław Reymont (1924) – za czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi

  • Czesław Miłosz (1980) – za całokształt twórczości

  • Wisława Szymborska (1996) – za twórczość poetycką  

Laureaci literackiej nagrody Nobla TABELA.pdf

 

Tekst kultury to: obraz, film, rzeźba, plakat, piosenka, opera, utwór muzyki klsycznej, fresk, grafika, dzieło architektoniczne, exlibris, reklama... itd. oraz tekst literatury pięknej (również gatunki synkretyczne i z pogranicza publicystyki) - wiersz liryczny, powieść, nowela, dramat właściwy, esej, felieton, reportaż... etc.


Wyróżniamy następujące teksty kultury:

  • pisane (np. artykuł prasowy, esej, powieść, wiersz, dramat, felieton...),
  • wizualne (np. fotografia, obraz, rzeźba, mural, graffiti, plakat, instalacja, reklama),
  • audialne (np. utwór instrumentalny, piosenka, audycja radiowa),
  • wirtualne (np. gra komputerowa, blog, hipertekst),
  • audiowizualne (np. film, teledysk, program telewizyjny, happening, reklama)