Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
NAUKA O JĘZYKU

Korzystaj z linków u góry ^

 

  To nowa witryna w naszym Serwisie. Będzie stopniowo rozwijana.

 

Co warto wiedzieć przed maturą na temat wiedzy o języku? 

W ostatnich latach na egzaminach maturalnych pojawiły się pytania z szeroko pojętej nauki o języku oraz poetyki (teorii literatury). Na co trzeba uważać...     

Nauka o języku i gramatyka języka polskiego

Synteza nauki o języku do matury:

Czym jest gramatyka?

NAUKA O JĘZYKU.pdf

Jak powstał i jak się rozwijał język polski.pdf

Rozwój języka Polskiego.pdf   

Drzewo genealogiczne języka polskiego.pdf

Trwałość i zmiana języka w dziejach.pdf

Zróżnicowanie języka polskiego.pdf

Język a inne systemy znaków.pdf

Akt komunikacji językowej.pdf

Funkcje wypowiedzi językowej.pdf

Style funkcjonalne polszczyzny.pdf  

Jak skutecznie przemawiać.pdf [retoryka] ---> Sztuka przemawiania.pdf

Akcent w językupolskim.pdf

Frazeologizmy - skąd się wzięły?

Antonimy - krótko.pdf

Prawda i fałsz.pdf

Dobry link - klp.pl

 

SYNTEZY / SŁOWNIKI / ......................

O sposobie porozumiewania się i inne zag. nauki o jezyku.pdf

HASŁO Język w: „Inny słownik j. pol.” Bańko.pdf

Słowniki poprawnościowe.pdf (prezentacja Witka :)

SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH I INNYCH POJĘĆ.pdf

Gatunki dziennikarskie (publicystyczne).pdf

Tablice językowe [nie wkuwaj] ;)

Jak korzystać ze Słownika frazeologicznego

Inne ważne zagadnienia nauki o języku - w przygotowaniu

 

Dawniejsze syntezy nauki o języku:

Kształcenie językowe w szkole średniej.pdf

Kultura języka.pdf


    

Cdn.

 

   

 

  


ZAPAMIĘTAJ!

Tekst kultury to: obraz, film, rzeźba, plakat, piosenka, opera, utwór muzyki klsycznej, fresk, grafika, dzieło architektoniczne, exlibris, reklama... itd. oraz tekst literatury pięknej (również gatunki synkretyczne i z pogranicza publicystyki) - wiersz liryczny, powieść, nowela, dramat właściwy, esej, felieton, reportaż... etc.


Wyróżniamy następujące teksty kultury:

  • pisane (np. artykuł prasowy, esej, powieść, wiersz, dramat, felieton...),
  • wizualne (np. fotografia, obraz, rzeźba, mural, graffiti, plakat, instalacja, reklama),
  • audialne (np. utwór instrumentalny, piosenka, audycja radiowa),
  • wirtualne (np. gra komputerowa, blog, hipertekst),
  • audiowizualne (np. film, teledysk, program telewizyjny, happening, reklama)

 

W górę