Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
MATURA z j. pol.

Korzystaj z linków na górze ^ i po prawej stronie    -------->>>

Witryna jest  pomocą dydaktyczną dla maturzystów i uczniów szkół średnich. Pandemia spowodowała, że zdecydowałem się umieścić trochę skanów z różnych czasopism i podręczników (zakupionych przez moją Bibliotekę szkolną i wymienionych w INFO). Tam, gdzie było to możliwe, podaję żródło i autorów. W miarę wolnego czasu będę uzupełniał Serwis polonistyczny

Witryna przeznaczona przede wszystkim do matury w formule  2015 (dla absolwentów 4-letniego technikum - po gmnazjum)

Uczniowie 5-letniego technikum (po szkole podstawowej) informacje o swojej maturze odnajdą TUTAJ: Matura od r. szk. 2023/24  


Przed Wami matura – najważniejszy egzamin. Jego wynik może znacząco wpłynąć na Waszą przyszłość. O tym, czy zdacie go na 100%, zdecyduje nie tylko łut szczęścia, ale i rzetelne przygotowanie. Z języka polskiego niezbędna jest znajomość lektur z gwiazdką i umiejętność pisania dobrych wypracowań maturalnych.

Szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronie CKE. Na maturze z języka polskiego za rozwiązanie zadań - 70 punktów, w tym 20 za czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną (ok. 12–15 zadań opartych na dwóch tekstach), i 50 punktów za wypracowanie (do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego). Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Część ustna – nieobowiązkowa. 

25.02.2022.

Najważniejsze zmiany w zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obu formułach, tj. 1)  Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum)  2)  Formule 2023 (dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum)  -----> KLIKNIJ <-----  

1.09.2021. 

Komunikat dyrektora CKE [matura 2022] 

Matura w r. 2022 - Dzień dobry! 

Ostatnie trzy arkusze maturalne: co zaskakuje? [matura 2022] 

--->  Jak pokonać przedmaturalny stres  <--  

Wszystko o maturze w roku 2021

 

 LEKTURY

 

 Wszystko o maturze z języka polskiego od 2015 do 2022 

 • Matura z języka polskiego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
 • Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do pisemnej części egzaminu na poziomie podstawowym oraz do części ustnej, dla której nie określono poziomu zdawania.
 • Język polski można wybrać na maturze jako przedmiot dodatkowy i zdawać go w formie pisemnej na poziomie rozszerzonym.
 • Zadania maturalne sprawdzają wiedzę i umiejętności wskazane w podstawie programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej. Obejmują również zagadnienia realizowane w gimnazjum i szkole podstawowej.
 • Aby zdać maturę z języka polskiego, trzeba uzyskać co najmniej 30% wszystkich punktów możliwych do zdobycia z każdej obowiązkowej części egzaminu - pisemnej (min. 21/70p.) i ustnej (min. 12/40p.).
 • Wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, choć odnotowany na świadectwie dojrzałości, nie będzie miał wpływu na zdanie matury.


Przeczytaj: Matura to też FORMALNOŚCI

   Czytanie literatury pięknej:   

 • jest lekarstwem na obojętnośc Wszechświata ;)
 • zapewnia poznanie najciekawszych ludzi, jacy żyli i żyją na naszej planecie ;)
 • pozwala nabywać umiejętność lepszego rozumienia siebie i innych
 • rozwija wyobraźnię
 • jest panaceum na „niemotę ludzkich serc i dusz” (na szczęście niektórzy znają i rozumieją więcej niż 600 słów oraz piszą swą maturę powyżej 250, 300 słów...
 • wzbogaca zasób słownictwa
 • poprawia pamięć
 • eliminuje depresję, stres
 • kształtuje analityczne i syntetyczne myślenie
 • rozwija niezależny światopogląd
 • uczy krytycznie myśleć
 • kształtuje charakter
 • podnosi kwalifikacje zawodowe
 • rozwija talent oratorski

    Summa summarum:   

Czytając książki wzbogacasz swe człowieczeństwo, albowiem - jak mawiał Sokrates - „Bydlęcym [bezrozumnym] życiem człowiekowi nie warto żyć!” ;)

Tak! - Sokrates używa BRUTALIZMU JĘZYKOWEGO. Mówił, co myślał. Niestety, zwykli „zjadacze chleba” tego raczej nie lubią - zwłaszcza zakłamani wewnętrznie hipokryci lub... zwykli głupcy! Ateńczycy uwięzili starca i otruli cykutą; a po jakimś czasie postawili mu pomnik... ze złota! :(  Ja prywatnie myślę, że to był jednak pozłacany pomnik... Ateńczycy słynęli z przebiegłości i uwielbiali robić dobre wrażenie na innych Grekach...  :)))   

W górę


Od 1.09.2005


Besucherzähler-Counter