Serwis polonistyczny Z.S. nr 4 w Nowym Sączu ©
MATURA 2021 · MATURA PISEMNA. Porady - PP i PR · Streszczenie logiczne

 

UWAGA!

Od kilku lat streszczenie tekstu jest obecne

na każdej maturze pisemnej!

Filmy:

Przepis na napisanie streszczenia na maturze z języka polskiego  

Streszczenie na maturze z polskiego   |   Błędy w streszczeniach 

oraz ewentualnie:  Jak napisać streszczenie?

Czym jest streszczenie logiczne i jakie ma właściwości?

Streszczenie logiczne to spójny tekst, odtwarzający logiczny układ czytanego tekstu; wynika z przetworzenia informacji i uwzględnia: wyodrębnienie tezy, argumentów, przykładów i logicznych związków między nimi.

 

Wykonaj poniższe ćwiczenia przed maturą. Za dobre streszczenie logiczne otrzymasz aż 3 punkty.

Sprawdź się!    :

Przykład I

Streść tekst w 40-60 słowach:

Wskazówki:

 1. Określ główny temat tekstu - napisz, o czym jest w nim mowa.
 2. Wybierz te elementy, które wskazują, jak się o tym temacie mówi i co się mówi.
 3. Zastanów się, w jaki sposób podsumowuje się w tekście rozważania.
 4. Uszereguj swoje rozważania w sposób logiczny.
 5. Napisz poprawnie pod względem językowym swój tekst.
 6. Sprawdź, czy nie napisałeś (napisałaś) mniej niż 40 lub więcej niż 60 słów.
 7. Przeredaguj tekst tak, aby był w pełni zgodny z poleceniem.

NAPISZ TERAZ SAMODZIELNIE STRESZCZENIE I PORÓWNAJ Z PRZYKŁADEM ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ TEJ STRONY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto przykład streszczenia logicznego powyższego tekstu (I):

W tekście przedstawiono różnice między myśleniem przedstawicieli różnych cywilizacji. Ludzie Wschodu i Zachodu różnią się sposobem interpretacji zjawisk. Tekst ukazuje konsekwencje wynikające z całościowego i analitycznego postrzegania rzeczywistości. Poznawanie różnic między stylami myślenia i odkrywanie tajników innych kultur jest wartościowe i pomaga w zrozumieniu samego siebie.
[46 słów]

 Jak liczymy słowa na maturze: 

 • Co liczymy?

Słowa, spójniki (np. i, a) i przedimki (np. w, na, przed, z itd.), partykuły (np. tylko, czy, nie, tak, niech itd.)

 • Czego nie liczymy?

Znaków interpunkcyjnych (. : ; ! ?  itd.)

 Widzisz, jakie to proste? Poćwicz, a zostaniesz mistrzem streszczeń logicznych!  ;)


 Do przemyślenia:

 • Czym różni się streszczenie linearne [na początku to, w drugim akapicie tamto, w trzecim akapicie owo... a kończy tym i tamtym...] od streszczenia logicznego?

Za streszczenie linearne nie otrzymasz 3 punktów. 


 

 

     Przykład II

Streść tekst w 40-60 słowach:

Wskazówki:

 1. Określ główny temat tekstu - napisz, o czym jest w nim mowa.
 2. Wybierz te elementy, które wskazują, jak się o tym temacie mówi i co się mówi.
 3. Zastanów się, w jaki sposób podsumowuje się w tekście rozważania.
 4. Uszereguj swoje rozważania w sposób logiczny.
 5. Napisz poprawnie pod względem językowym swój tekst.
 6. Sprawdź, czy nie napisałeś (napisałaś) mniej niż 40 lub więcej niż 60 słów.
 7. Przeredaguj tekst tak, aby był w pełni zgodny z poleceniem.

NAPISZ TERAZ SAMODZIELNIE STRESZCZENIE I PORÓWNAJ Z PRZYKŁADEM ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ TEJ STRONY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto przykład streszczenia logicznego powyższego tekstu (II):

Tematem tekstu jest kształtowanie się polszczyzny na przestrzeni wieków pod wpływem zapożyczeń z innych języków. Autorka przedstawia, jak na zmiany zasobu leksykalnego naszego języka wpływały przemiany kulturowe, cywilizacyjne i mody. Podaje przykład łaciny i francuskiego jako języków, w których porozumiewanie się nobilitowało użytkowników. W podsumowaniu podkreśla pozytywne aspekty zapożyczeń, ale wskazuje także niebezpieczeństwa wynikające z mód językowych.

[57 słów]

 

     Przykład III

Streść tekst w 40-60 słowach:

Streść tekst w 40-60 słowach:


  Wskazówki:

 1. Określ główny temat tekstu - napisz, o czym jest w nim mowa.
 2. Wybierz te elementy, które wskazują, jak się o tym temacie mówi i co się mówi.
 3. Zastanów się, w jaki sposób podsumowuje się w tekście rozważania.
 4. Uszereguj swoje rozważania w sposób logiczny.
 5. Napisz poprawnie pod względem językowym swój tekst.
 6. Sprawdź, czy nie napisałeś (napisałaś) mniej niż 40 lub więcej niż 60 słów.
 7. Przeredaguj tekst tak, aby był w pełni zgodny z poleceniem.

NAPISZ TERAZ SAMODZIELNIE STRESZCZENIE I PORÓWNAJ Z PRZYKŁADEM ZAMIESZCZONYM PONIŻEJ TEJ STRONY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto przykład streszczenia logicznego powyższego tekstu:

Głównym tematem tekstu Awdiejewa jest samotność i jej znaczenie w życiu człowieka. Autor podkreśla doniosłą rolę samotności, przecząc obiegowym opiniom, jakoby samotność była czymś złym. Według Awdiejewa, samotność jest stanem pozytywnym, ponieważ pozwala człowiekowi na znalezienie swojej samotni, co umożliwia odkrycie samego siebie. W podsumowaniu autor zauważa, że wymuszona samotność jest dla człowieka przekleństwem.
[54 słowa]

 

Mam nadzieję, że na maturze pisemnej streszczenie (logiczne) tekstu nie sprawi ci kłopotu i bez trudu zdobędziesz 3 punkty!   :)

Tutaj jeszcze dodatkowe ćwiczenia streszczenia logicznego: Streszczenie logiczne Ćwiczenia.pdf   

            

Czytanie literatury pięknej:

 • jest lekarstwem na obojętnośc Wszechświata ;)
 • zapewnia poznanie najciekawszych ludzi, jacy żyli i żyją na naszej planecie ;)
 • pozwala nabywać umiejętność lepszego rozumienia siebie i innych
 • rozwija wyobraźnię
 • jest panaceum na „niemotę ludzkich serc i dusz” (na szczęście niektórzy znają i rozumieją więcej niż 600 słów oraz piszą swą maturę powyżej 250, 300 słów...
 • wzbogaca zasób słownictwa
 • poprawia pamięć
 • eliminuje depresję, stres
 • kształtuje analityczne i syntetyczne myślenie
 • rozwija niezależny światopogląd
 • uczy krytycznie myśleć
 • kształtuje charakter
 • podnosi kwalifikacje zawodowe
 • rozwija talent oratorski

Summa summarum:

Czytając książki wzbogacasz swe człowieczeństwo, albowiem - jak mawiał Sokrates - „Bydlęcym [bezrozumnym] życiem człowiekowi nie warto żyć!” ;)

Tak! - Sokrates używa BRUTALIZMU JĘZYKOWEGO. Mówił, co myślał. Niestety, zwykli ludzie tego nie lubią - zwłaszcza hipokryci lub... głupcy. Ateńczycy uwięzili go i otruli cykutą; a po jakimś czasie postawili mu pomnik... ze złota! :(

   

W górę